Kastracje/sterylizacje i czipowanie 2020 r.

Warunkiem skorzystania z akcji sterylizacji / kastracji psów i kotów jest:

 1. Posiadanie ważnych uprawnień (e-hologram) „Karty Warszawiaka”.
 2. Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia wniosku w dwóch egzemplarzach – formularze dostępne w przychodni.
 3. Okazanie dowodu tożsamości właściciela zwierzęcia (do wglądu imię i nazwisko)
 4. Okazanie dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport).
 5. Ukończenie przez zwierzę 6 (szóstego) miesiąca życia.
 6. W przypadku psów zwierzę powinno posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
 7. Zwierzęta powinny być oznakowane elektronicznie (zaczipowane).
 8. W związku z przeprowadzaniem zabiegów w znieczuleniu ogólnym konieczne jest wykonanie badania krwi (morfologia, podstawowe parametry biochemiczne) zwierzęcia. Badanie krwi nie jest refundowane przez Urząd Miasta !!

Zapraszamy na darmowe wizyty kwalifikacyjne przed zabiegiem, w czasie których będzie możliwość wykonania u nas badania krwi (odpłatnie) i umówienia się na konkretny termin zabiegu. Zabiegi kastracji i sterylizacji wykonujemy tylko po wcześniejszej wizycie kwalifikacyjnej.

Warunki skorzystania z akcji elektronicznego znakowania psów i kotów (czipowania):

 1. Zwierzę musi być w wieku powyżej 12 tygodnia życia.
 2. W przypadku psów posiadanie zaświadczenia o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 3. Okazanie dowodu tożsamości właściciela zwierzęcia (do wglądu imię i nazwisko)
 4. Okazanie dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport)
 5. Wypełnienie wniosku – formularze dostępne w przychodni.

Elektroniczne znakowanie psów i kotów (czipowanie) wykonujemy na bieżąco w godzinach otwarcia naszej przychodni. Po zaczipowaniu dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal (zrzeszonej w European Pet Network): www.safe-animal.eu